Vytautas Balevičius

 

 

TAIKOMOJI OPTIKA

 

Paskaitų konspektas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vilnius 2000

 

 

TURINYS

 

 

Įvadas

4

Integraliniai vaizdavimai optikoje

5

Spektrometrinis eksperimentas

16

Spektrometrija ir informacijos teorija
19

Aparatinė funkcija ir prietaisų skyra

25

Adamaro spektrometrija
38

Furjė spektrometrija

52

Spartusis Furjė vaizdavimas
61

Tomografija

72

Literatūra

95