BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Stabilių anglies izotopų santykio matavimai pieno riebalų rūgštyse.

Maisto produktų kilmės nustatymas yra svarbus saugos ir ekonominiu aspektais. Ieškoma metodų, kurie leistų susieti maisto produktus jų su geografine kilme. Izotopų santykio metodas leidžia identifikuoti produktų geografinę kilmę, taip pat įvertinti gyvūnų ir žmonių mitybos ypatumus.
Šiame darbe studentas dirbtų su pieno riebalų rūgštimis. Jos bus išskiriamos iš karvės pieno bandinių, derivatizuojamos ir matuojamos dujų chromatografu – izotopų santykio masių spektrometru. Gauti rezultatus duos vertingų rezultatų apie lietuviško pieno izotopinę sudėtį, rezultatai bus lyginimi su kitų pasaulio šalių izotopų santykio vertėmis pieno produktuose.

Vadovas - Dr. Andrius Garbaras (andrius.garbaras@ftmc.lt), , NFTMC D-214 kab.