BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Perovskitiniai fotodetektoriai. Formavimas ir tyrimai.

Sėkmingas metaloorganinių perovskitų panaudojimas Saulės elemntams paskatino ir jų taikymo kitose optoelektronikos srityse paieškas. Viena tokių sričių yra šviesos detektoriai. Šios medžiagos savo savybėmis yra artimos neorganiniams puslaidininkiams tačiau gali būti formuojamos iš tirpalų, kas atveria unikalias technologinias prietaisų gamybos galimybes. Šiame darbe numatoma formuoti perovskitinius detektorius įsiterpiančių elektrodų „šukų“ pagrindu, tirti jų veikimą ir optimizuoti formavimo technologijas. Studentas darbo metu susipažins su šių perspektyvių medžiagų savybėmis, prietaisų formavimo technologijomis ir bei įsisavins pažangius tyrimo metodus. Prietaisų formavimui bus naudojamos komercinės ir FTMC pagamintos elektrodų šukos. Perovskitiniai sluokniai bus formuojami liejimo iš tirpalo metodu. Tyrimai bus atliekami elektriniais, optiniais ir optoelektriniais metodais. Didelis dėmesys bus skiriamas kinetiniams vyksmams, kurie bus tiriami ultrasparčiaisiais liuminescencijos ir elektroliuminescencijos metodais bei fotoelektriniais metodais apšviečiant bandinius trumpais šviesos impulsais ir registruojant jų elektrinį atsaką.

Vadovas - Prof. Habil. dr. Vidmantas Gulbinas, vidmantas.gulbinas@ftmc.lt NFTMC C-121 kab.