BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Karboksirūgščių ir cikloheksano mišinių molekulinės struktūros ir 1H BMR spektrų modeliavimas

Branduolių magnetinio rezonanso spektroskopiniai metodai teikia unikalią informaciją apie tiriamosios molekulinės sistemos struktūrą bei joje pasireiškiančius dinaminius vyksmus. Matuojant įvairių karboksirūgščių bei cikloheksano mišinių 1H BMR spektrus buvo užregistruota įdomi nemonotoninė rūgštinio protono 1H BMR cheminio poslinkio evoliucija kintant dvinario mišinio koncentracijai. Akivaizdu, kad šis spektrinis parametras atspindi sistemoje pasireiškiančius molekulinių darinių reorganizacijos procesus kintant koncentracijai, kurie nėra iki galo suprasti. Šio darbo tikslas – (i) sumodeliuoti įvairių koncentracijų karboksirūgščių ir cikloheksano mišinius standartinėmis termodinaminėmis salygomis taikant modernius klasikinės molekulinės dinamikos metodus bei (ii) užregistravus tirtų sistemų trajektorijas apskaičiuoti rūgštinio protono 1H BMR cheminius poslinkius naudojant pažangius jungtinius kvantinės mechanikos/molekulinės mechanikos modelius. Tikimasi, kad atliktas modeliavimas suteiks naujos informacijos apie karboksirūgščių saviorganizaciją nedidelio poliškumo tirpikliuose. Modeliavimo darbai bus atliekami pasinaudojant aukšto našumo superkompiuteriu.

Vadovas - Lekt. Dr. Kęstutis Aidas, kestutis.aidas@ff.vu.lt NFTMC B320 kab.