BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Vandens sąveikos su molekulėmis turinčiomis vidinius vandenilinius ryšius tyrimas Infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektriniais metodais

Vandens molekulės ypatybė sudaryti vandenilinius ryšius nulemia svarbias chemines ir fizikines vandens savybes. Taip pat vandens molekulės gebėjimas sudaryti vandenilinius ryšius nulemia ir jos sąveikos su kitomis molekulėmis ypatybes. Nedidelės molekulės turinčios vidinius vandenilinius ryšius yra geros modelinės sistemos siekiant suprasti vandens ir sudėtingų biologinių molekulių sąveikos ypatumus, bei kaip ši sąveika nulemia įvairius biologinius procesus Virpesinės spektrometrijos metodai vieni tinkamiausių tokių problemų tyrimui. Iš spektrinių duomenų gaunama tiesioginė informacija apie sistemos sandarą. Darbo tikslas teoriniais ir eksperimentiniais metodais nustatyti ar susidaro vandens ir malonaldehido chloruotų ir floruotų molekulių kompleksai, jei taip kokia susidariusių kompleksų erdvinė struktūra ir stabilumas. Darbo tikslui pasiekti reikės užregistruoti vandens, malonaldehido bei jų mišinių izoliuotų argono aplinkoje infraraudonosios sugerties spektrus bei atlikti teorinius molekulių modeliavimo skaičiavimus. Tam reikės išmokti dirbti su vakuumine įranga, žemos temperatūros kriostatu, infraraudonosios sugerties spektrometrais, taip pat išmokti skaičiuoti naudojant Gaussian programinį paketą.

Vadovas - Rasa Platakytė, NFTMC B318 k./FF 407 k.
Konsultantas - Doc., Dr. Justinas Čeponkus , justinas.ceponkus@ff.vu.lt