BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Alkilinės grandinėlės ilgio įtakos sočiųjų karboksirūgščių saviasociatų struktūrai ir ryšio energijai tyrimas virpesinės spektrometrijos metodais

Sočiosios karboksirūgštys yra plačiai paplitę gamtoje, jų molekulinė sandara nulemia galimybe sudaryti vidutinio stiprio vandenilinius ryšius. Susidariusių kompleksų struktūra ir kompleksų ryšio energija labai priklauso nuo molekulės alkilinės grandinėlės dydžio. Virpesinės spektrometrijos metodai vieni tinkamiausių tokių problemų tyrimui. Iš spektrinių duomenų gaunama tiesioginė informacija apie sistemos sandarą. Darbo tikslas teoriniais ir eksperimentiniais metodais nustatyti karboksirūgščių saviasociatų erdvinę struktūrą ir ryšio energiją. Darbo tikslui pasiekti reikės užregistruoti karboksirūgščių izoliuotų argono aplinkoje infraraudonosios sugerties spektrus bei atlikti teorinius molekulių modeliavimo skaičiavimus. Tam reikės išmokti dirbti su vakuumine įranga, žemos temperatūros kriostatu, infraraudonosios sugerties spektrometrais, taip pat išmokti skaičiuoti naudojant Gaussian programinį paketą.

Vadovas - Doc. Dr. Justinas Čeponkus , justinas.ceponkus@ff.vu.lt NFTMC B318 k./FF 407 k.