BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Modelinio spektrometrinio eksperimento automatizavimas, panaudojant „Texas instrument“ kontrolerį ir „Labview“ programinę įrangą bei „Arduino“ kontrolerį ir programinę įrangą

Šiuolaikinis eksperimentas dažnai yra neįmanomas be jį valdančios aparatinės ir programinės įrangos. Dažnai galima gauti komercinius sprendimus, bet kokiai automatinio valdymo ir duomenų rinkimo užduočiai, tačiau neretai moksliniuose eksperimentuose kyla specifinių užduočių kuriems komerciniai sprendimai sunkiai pritaikomi. Darbo tikslas sukurti modelini prietaisą spinduliuotės registravimui, tuo pačiu metu valdant spektrinį prietaisą. Darbo pagrindu parengti laboratorinį darbą 4 kurso Fizikos fakulteto studentams, dirbantiems eksperimento automatizavimo laboratorijoje. Darbo metu reikės susipažinti su Texas Instruments USB universaliu kontroleriu skirtu analoginių bei skaitmeninių signalų įvedimui ir išvedimui. Išmokti panaudoti šiuos signalus žingsninio variklio bei šviestuko valdymui, nuskaityti duomenis iš fotojutiklio. Tą patį pakartoti naudojant atviro kodo Arduino programinę įrangą bei jai tinkančius kontrolerius. Remiantis gautais rezultatais, parengti metodinę medžiagą automatizavimo kurso laboratoriniam darbui.

Vadovas - Doc. Dr. Justinas Čeponkus, justinas.ceponkus@ff.vu.lt NFTMC B318 k./FF 407 k.