BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Fotovoltinių dangų struktūros tyrimas daugiabangės Ramano spektroskopijos metodu

Fotovoltinių dangų funkcinės savybės Saulės elementuose kritiškai priklauso nuo jų struktūros. Didelę įtaką šių junginių struktūrai daro kristalitų dydis, defektingumas ir antrinės fazės. Ramano spektroskopija yra vienas efektingiausių molekulinės struktūros tyrimo metodu. Svarbus metodo privalumas – galimybė nustatyti medžiagos sudėtį, įvertinti defektingumą ir nustatyti antrines fazes, neardant bandinio. Parenkant tam tikrą lazerinės spinduliuotės bangos ilgį galima gauti rezonansinius Ramano sklaidos spektrus. Šiuo atveju ypatingai sustiprėja spektrai junginių, kurių elektroniniai šuoliai sužadinami naudojama lazerine spinduliuote. Taigi galima nustatyti antrines fazes, esant ypatingai mažoms šių junginių koncentracijoms. Darbo tikslas – ištirti Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) dangų antrines fazes Ramano spektroskopijos metodu. Bus siekiama nustatyti antrinių fazių Ramano sklaidos žymenis. Tikimąsi, kad tokie žymenys bus plačiai naudojami kitų mokslininkų ir technologų nustatant antrines fazes CZTSe dangose. Tyrimai bus atliekami su moderniu Renishaw inVia Ramano spektrometru/mikroskopu, naudojant 325, 442, 532, 633 ir 785 nm lazerines spinduliuotes (daugiabangė Ramano spektroskopija).

Vadovas - Prof. Habil. Dr. Gediminas Niaura, gediminas.niaura@ftmc.lt NFTMC E-120 kab.