BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Augalinių aliejų fototransformacijų antioksidantų aplinkoje tyrimas elektronų paramagnetinio rezonanso spektrometrijos metodu.

Gyvuose biologinėse terpėse visą laiką vyksta įvairios cheminės reakcijos. Šių reakcijų metu susidaro laisvieji radikalai. Reakcijų eiga ir rezultatas priklauso nuo aplinkos (supančių baltymų, pH, apšviestumo, deguonies kiekio, nano dalelių ir t.t.). Darbe bus tyrinėjami realūs biologiniai procesai dalyvaujant įvairioms biologinėms molekulėms (porfirinams, karotinams, cianinams ir kt.), jų reakcija į besikeičiančias aplinkos sąlygas, kadangi yra pastebėta, kad vartojant vitaminus ar kitus medikamentus jų poveikis biologiniams objektams yra nevienodas. Šių reakcijų eigai didelę įtaka turi vidinė gyvuose audiniuose susidariusi aplinka, kuri įtakoja ir vėžinių susirgimų atsiradimui. Darbo metu bus kuriamos įvairios biologinės aplinkos ir tyrinėjami juose vykstantys fotocheminiai procesai naudojant elektronų paramagnetinio rezonanso spektrometrijos metodą.

Vadovas - Doc. Dr. Arūnas Maršalka, arunas.marsalka@ff.vu.lt NFTMC B320 kab.