BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Itrio įtakos struktūriniams pokyčiams LAMOX vandeniniuose mišiniuose tyrimas iš Ramano sklaidos spektrų

Lantano molibdato (La2Mo2O9, LAMOX) aukštatemperatūrinė beta-fazė pasižymi ypač didele deguonies vakansijų koncentracija, spartaus joninio laidumo savybėmis, todėl šios medžiagos turi potencialų pritaikymą kieto kuro elektrolitinėse celėse kaip kietieji deguonies jonų elektrolitai. Šias savybes patvirtina ženkli LAMOX junginio fotonų sklaida ir žemas jos šiluminis laidumas. Deja, kubinė beta-fazė kambario temperatūroje virsta monoklinine alfa-faze. Todėl, nuo pat šio junginio savitų savybių atradimo, pagrindine mokslinių tyrimų užduotimi išlieka beta-fazės ir jos padidinto joninio laidumo stabilizavimas kambario temperatūroje. Šiam tikslui įgyvendinti dažniausiai lantanas ar molibdenas dalinai keičiami kitais elementais išlaikant patvarią La2Mo2O9 kubinę beta-fazės kristalinę struktūrą. Šio darbo tikslas – ištirti geliacijos metu vandeninių itriu pakeistų lantano molibdatinių tirpalų Ramano spektrų struktūrinius pokyčius. Eksperimentiniai tyrimai bus atliekami difrakciniu bei FT-Ramano spektrometrais.

Vadovas - Doc. Dr. Valdemaras Aleksa, valdemaras.aleksa@ff.vu.lt