BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Joninių skysčių vandeninių mišinių struktūrinių pokyčių tyrimas iš Ramano sklaidos spektrų

Vienas naujausių daugiafunkcinių medžiagų kūrimo proveržių yra joniniai skysčiai - medžiagos, kurios sudarytos išimtinai tik iš anijonų ir katijonų ir kurių lydimosi temperatūra žemesnė nei +100 °C. Unikalios joninių skysčių savybės jau pritaikytos įvairiose aukštųjų technologijų srityse. Sintetinamos naujos medžiagas, sudarytos iš pageidaujamų jonų, taigi – atsiveria galimybės pasirinkti ir pageidautinas medžiagos savybes. Joniniai skysčiai naudojami kaip tirpikliai, todėl svarbi, kol kas neišplėtota, tyrimų kryptis yra šių medžiagų ir vyksmų juose charakterizavimas. Vanduo ženkliai keičia joninių skysčių savybes, formuojasi vandens spiečiai, kurie tiriami naudojant įvairius spektrinius metodus. Darbo tikslas – ištirti struktūrinius pokyčius vandens (ir deuteruoto) ir joninių skysčių mišiniuose, matuojant O-H (ir O-D) spektrinių juostų parametrų pokyčius keičiantis koncentracijai iš bandinių Ramano sklaidos spektrų. Eksperimentiniai tyrimai bus atliekami difrakciniu bei FT-Ramano spektrometrais.

Vadovas - Doc. Dr. Valdemaras Aleksa, valdemaras.aleksa@ff.vu.lt NFTMC B-324 kab.