BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Struktūrinių pokyčių LAMOX vandeniniuose mišiniuose tyrimas iš Ramano sklaidos spektrų

Lantano molibdatai (La2Mo2O9, LAMOX) šiuo metu plačiai tyrinėjami bei pritaikomi pramonėje. Šiam junginiui būdingas itin aukštas joninis laidumas aukštose temperatūrose dėl staigaus fazinio virsmo, kuomet registruojama monoklininės (pseudo kubinės) kristalinės gardelės transformacija į kubinę kristalinę formą. Šio virsmo metu matuojamas ženkliai padidėjės deguonies jonų laidumas. Dvikomponenčio oksido formavimosi ypatumai vaidina lemiamą vaidmenį jo kristalinės struktūros formavimuisi, todėl pradinių sintezės komponentų tarpusavio sąveika vandeniniuose tirpaluose, geliacijos proceso eiga ir gautų tarpinių junginių stabilumo tyrimai yra esminis raktas susiformuojančių galutinių keramikinių junginių savitų ypatybių aiškinimui. Junginių ar tarpinių produktų struktūriniai komponentai yra efektyviai nustatomi panaudojant Rentgeno spindulių difrakcijos ir Ramano spektroskopijos metodus. Darbo tikslas - ištirti lantano molibdatinių tartratinių koordinacinių junginių formavimosi ypatumus geliacijos proceso metu vandeninėje terpėje iš Ramano sklaidos spektrų. Eksperimentiniai tyrimai bus atliekami difrakciniu bei FT-Ramano spektrometrais.

Vadovas - Doc. Dr. Valdemaras Aleksa , valdemaras.aleksa@ff.vu.lt NFTMC B-324 kab.