Vilniaus universitetas

 

VAIDUTIS ANTANAS

ŠALNA

 

 

 

OPTIKA
 

 

 

 


LABORATORINIAI DARBAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VILNIUS ·

· 2009    


 

 

UDK 535(075.8)

                 Ša-58

 

VILNIAUS UNIVERSITETO MOKYMO KNYGA

 

Parengė Vilniaus Universiteto doc. dr. Vaidutis Antanas ŠALNA

Recenzavo prof. habil. dr. Vytautas BALEVIČIUS

Redagavo Aldona KRUTINIENĖ

 

 

 

 

 

 

 

Šalna,Vaidutis Antanas

Optika. Laboratoriniai darbai. - Vilnius, 2009. -133 p., il.

 

Mokymo knyga parengta pagal Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto bendrosios fizikos kurso programą “Eksperimentinė fizika IV (optika)”antrojo kurso studentams, atliekantiems praktikos darbus optikos laboratorijoje. Leidiniu galės naudotis ir kitų aukštųjų bei specialiųjų mokyklų studentai ir moksleiviai.

 

 

 

 

Ó Vaidutis Antanas Šalna, 2009

 

TURINYS

 Kodas                             Pavadinimas                                                                               Psl.

 OL1.  Optinių sistemų parametrai......................................................... 5

 OL2.  Optinių sistemų ydos................................................................ 11

 OL3.  Frenelio lęšio tyrimas............................................................... 18

 OL4.  Mikroskopas........................................................................... 20

 OL5.  Prizmės parametrų nustatymas.................................................. 26

 OL6.  Šviesos interferencijos tyrimas biprizme.................................... 30

 OL7.  Šviesos interferencijos tyrimas bilęšiu........................................ 37

 OL8.  Oro lūžio rodiklio matavimas Reilio interferometru.................... 41

 OL9.  Skysčio lūžio rodiklio matavimas Abės refraktometru................ 47

 OL10.  Fabri ir Pero interferometras..................................................... 50

 OL11.  Chromatinės poliarizacijos tyrimas............................................ 55

 OL12.  Erdvinis filtravimas ir optinių atvaizdų susidarymo tyrimas.......... 59

 OL13.  Interferencinio filtro tyrimas...................................................... 64

 OL14.  Plonų sluoksnių optinio storio matavimas................................... 70

 OL15.  Šviesos difrakcijos tyrimas....................................................... 73

 OL16.  Difrakcinė gardelė.................................................................... 83

 OL17.  Šviesos atspindžio tyrimas........................................................ 89

 OL18.  Briusterio kampo nustatymas.................................................... 96

 OL19.  Poliarizuotosios šviesos tyrimas................................................ 98

 OL20.  Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas poliarimetru............. 105

 OL21.  Faradėjaus reiškinys............................................................... 109

 OL22.  Tyrimai poliariskopu .............................................................. 111

 OL23.  Pokelso reiškinys................................................................... 117

 OL24.  Kvantinių šviesos savybių tyrimas........................................... 123

 OL25.  Šiluminio spinduliavimo tyrimas pirometru............................... 126