BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Darbuotojai
Studentams
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 ENERGETIKOS FIZIKOS CENTRAS

 

Energetikos fizikos centras


Rektoriaus įsakymu (2009-10-26, Nr. R-225) Fizikos fakulteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedroje įsteigtas Energetikos fizikos centras ir jo vadovu paskirtas prof. dr. Gintaras Dikčius. Tokio centro būtinumas buvo patvirtintas Universiteto Senato posėdyje (nutarimas Nr.SK-2007-5-36), kada buvo rimtai aptariamas mūsų universiteto įsijungimas į Nacionalinės aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos specialistų rengimo Lietuvoje 2008-2015 metais programą.

Kodėl pasaulyje garsiai skelbiama apie branduolinės energetikos renesansą, o Lietuvoje nerimsta diskusijos dėl atominės energetikos ateities? Atsakymų gali būti įvairių. Įtikinamiausiai atrodo tai, kad pasaulyje energetikos raidoje įžvelgiami revoliuciniai lūžiai. Pirmoji revoliucija buvo XIX a., kai pasaulio energetikoje ėmė viešpatauti anglys ir garas. Antroji revoliucija vyko praėjusiame šimtmetyje, kai vietą po Saule išsikovojo nafta ir elektra. Dabar pasaulis atsidūrė trečiosios revoliucijos sūkuryje, kai vienintelis receptas – rinktis kelis skirtingus elementus. Branduolinė energija yra neišvengiama energetikos ateities dalis. Gerą ateitį jai galima prognozuoti dėl kelių dalykų: mažėjančių organinio kuro išteklių, nesustabdomos pasaulio ūkio plėtros, didėjančio gyventojų skaičiaus ir visuotinio susirūpinimo klimato kaita.

Fizikos fakultetas (kartu su Fizikos institutu) parengė pagrindinių (bakalauro) studijų programą Branduolinės energetikos fizika (nuo 2011 m. – Energetikos fizika) , sėkmingai ją įteisino visuose lygmenyse ir jau 2008 metais priėmė pirmuosius studentus. Programa pasirodė pakankamai populiari: tiek pernai, tiek ir šiemet ją pasirinko gabūs abiturientai ir tapo „branduolininkais“ (taip juos vadina Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai).

Studijų programa Energetikos fizika, buvo parengta griežtai vadovaujantis Fizikos studijų krypties reglamentu (patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2007-02-27, Nr. ĮSAK-276), pagal kurį tik 33 kreditai (iš 160) gali tekti specializuotiesiems dalykams. Todėl studijos organizuotos taip, kad daugumą paskaitų „branduolininkai“ klauso kartu su visais fakulteto studentais. Bet nuo trečiojo kurso kai kurie dalykai šiems studentams bus tikrai specializuoti ir be atskiro pasirengimo bei Fizikos instituto pagalbos vargu ar būtų įmanoma išsiversti. Todėl ir buvo nutarta, kad jau metas įsteigti specialų padalinį, kuris kuruotų „branduolininkų“ studijas, rūpintųsi antrosios studijų programos rengimu, tarptautinio bendradarbiavimo plėtote, mokslinio darbo organizavimu ir t.t.

Pirmuoju Centro vadovu buvo paskirtas prof. G. Dikčius. Jis sėkmingai vadovavo fakultetui 10 metų ir išvedė fakultetą iš labai gilaus 1993-94 metų nuosmūkio. Vėliau dirbo Universiteto Studijų direktoriumi, apie 20 metų vadovauja fakulteto studentų mainų programoms (TEMPUS, ERASMUS, Fizikų draugijos ir kt.). Pagaliau, jis yra baigęs specialius branduolinės energetikos kursus JAV ir pats dėstytojavęs ne vienoje užsienio valstybėje. Nuo 2011-02-01 centrui vadovauja Valstybinio instituto „Fizinių ir technologijos mokslų centras“ (Fizikos instituto) vyr. m. darbuotojas, dr. Laurynas Juodis. Centro veikloje aktyviai dalyvauja prof., dr. V. Remeikis, doc., dr. A. Plukis, dr. L. Juodis, dr. D. Germanas (Fizikos instituto mokslininkai), dr. G. Klevinskas (AB Visagino atominė elektrinė), doc., dr. A Poškus ir kt. Centro pavadinimas parinktas taip, kad jo veikla sietųsi su įvairių energijos šaltinių fizika. Gal netolimoje ateityje atsiras šalia branduolinės energetikos ir vėjo ar Saulės energetikos fizikos studijų programos. Mokslas nuolat atranda ir sukuria naujas technologijas, jų taikymo nišas. Todėl fizikus šiems tikslams reikia rengti iš anksto. Tikimasi, kad ateityje Centras plėsis ir peraugs į savarankišką fakulteto šakinį padalinį.  

 
mail to webadmin BFSK, tel. 370 52366040, bfsk@ff.vu.lt            © BFSK   1990-2016  Lietuva internete: Online.lt, on.lt