BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Studentams
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Prof. Dr. (HP) Valdas Šablinskas

El. paštas: valdas.sablinskas@ff.vu.lt
Tel: +370 5 2234596 (d), +370 68576825 (mob.)

Šeima – vedęs.

Išsilavinimas

1. 1977 m. baigta Kauno XX vidurinė mokykla.
2. 1982 m. baigtos studijos Vilniaus universitete, įgyta fiziko (optika ir spektroskopija) specializacija.
3. 1989 m. suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis, apgynus Minsko valstybiniame universitete disertaciją „Sferinių ir ilgagrandžių kartoninių rūgščių sąveikų ir dinamikos tyrimas iš molekulių virpesinių spektrų“.
4. 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis.
5. 1997 m. suteiktas Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros docento vardas.
6. 2008 m. Vilniaus universitete atlikta habilitacijos procedūra, pateikus mokslo darbų apžvalgą „Nestabiliųjų molekulinių darinių žemos temperatūros virpesinė spektrometrija“.

Darbas Vilniaus universitete, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedroje

1. Laborantas (1977- 1982).
2. Jaunesnysis mokslinis bendradarbis (1982 - 1987).
3. Vyr. asistentas (1987 - 1997).
4. Docentas (1997 - 2008).
5. Profesorius (2008-).

Mokslinė pedagoginė veikla

Dėstomi dalykai: Modernioji optika ir spektrometrija, Molekulių spektrometrija , Eksperimento automatizavimas, Kompiuterių taikymas II, Eksperimentinė fizika (optika), Molekulinių darinių spektrų kompiuterinė analizė.

Moksliniai interesai: Molekulių virpesinė spektrometrija, vandenilinio ryšio kompleksai, molekulinių darinių konfirmacijos, biologinių objektų cheminiai atvaizdai.

Vadovavimas doktorantūroms: vadovauta 3 daktaro disertacijų ruošimui.

Mokslinės stažuotės

1. Oslo universitetas (25 mėn., nuo1991 m.).
2. Lundo universitetas (7 mėn., pradedant nuo 1995 m.).
3. Drezdeno technikos universitetas (12 mėn., pradedant nuo 1999 m.).


Svarbiausių ir mokymo metodinių priemonių ir mokslo darbų sąrašas

1. Handbook of spectroscopy (Spektroskopijos vadovas) / Sudarė prof. Gunter Gauglitz ir prof. Tuan Vo-Dinh, Weinheim:WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA (Germany), 2003.-1136 p., 2 tomai. (Optiniai prietaisai, 1 tomas, 48-68 p .ir optinės spektrometrijos metodų taikymai, 1 tomas, 89-168p.) (monografijos atskiri skyriai).
2. V. Šablinskas, G. Steiner. Optical biosensors: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius : UAB "Biznio mašinų kompanija", 2008. 140 p. (vadovėlis)
3. V. Vaičikauskas, G.J. Babonas, Z. Kuprionis, G. Niaura, V. Šablinskas. Paviršiaus optinė spektroskopija: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: UAB "Biznio mašinų kompanija", 2008. 150 p. (vadovėlis)
4. V. Pogorelov, I. Doroshenko, P. Uvdal, V. Balevičius, V. Šablinskas, Temperature-controled kinetics of the growth and relaxation of alcohol clusters in argon matrix, Molecular Physics, v. 108, 2165-2170 (2010).
5. G. Steiner, V. Šablinskas, W. Seidel, R. Salzer, PM-FTIR mapping of ultrathin molecular films with high spatial resolution, Anal. Bioanal. Chem.,1641-1650 (2009).
6. G. Steiner, V. Sablinskas, M. Kitsche, R. Salzer, Polarization modulation-infrared reflection absorption spectroscopic mapping. Anal. Chem., v.78, 2478-2493 (2006).
7. V. Šablinskas, F. Hegelund, J. Ceponkus, R. Bariseviciute, V. Aleksa, B. Nelandei, A high resolution FT-IR study of the Fundamental bands 7, 8 and 18 of Ethene secondary ozonide, J. Phys. Chem., A(2005), 109, 8719-8723.
8. B. Mikulskiene, A. Gruodis, V. Sablinskas, B. Nelander, On the stability bof the hydrogen chloride complexes with ethylene and acethylene. A high resolution gas phase and ab initio study, Spectrochimica acta Part A, 59 (2003) 733-741.


mail to webadmin BFSK, tel. 370 52366040, bfsk@ff.vu.lt            © BFSK   1990-2016  Lietuva internete: Online.lt, on.lt