BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Studentams
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Prof. Habil. dr. Vytautas Balevičius

El. paštas: vytautas.balevicius@ff.vu.lt
Tel: +370 5 2366040, +370 5 2366001

Gimimo data 1951.07.26

Šeima: vedęs, žmona Jolanta Rūta Balevičienė, sūnus Vytautas (1984), duktė Giedrė (1986)

Išsilavinimas:

VU fizikos fakultetas, 1974, fizika
Dr., Baltarusijos TSR MA 1977, disertacijos tema „Molekulių asociacijos per vandenilinį ryšį tyrimas trikomponentėse sistemose H BMR spektroskopijos metodu“
Habil. dr., VU, 1996.04.18, disertacijos tema „Iš dalies tvarkių molekulinių sistemų fazinių virsmų BMR ir vibracinė spektroskopija“.


Darbo veikla:

vyr. asistentas (1990-1994), docentas (1994-2001), profesorius (2001-2006), profesorius, katedros ved. (nuo 2006), VU Fizikos fak. dekanas (nuo 2007)


Mokslinė pedagoginė veikla:

Dėstomi dalykai:
Bendroji fizika (optika), Skaitmeninė optika, Vaizdinimo metodai medicinoje.
Mokslinių interesų kryptys:
Molelulinė spektrometrija, faziniai virsmai ir kriziniai reiškiniai, molekulių ir jonų sąveikos

Mokslinės stažuotės:

Nacionalinis chemijos institutas, Liublijana, Slovėnija
Darmštato technologijos universitetas ir Kelno universitetas, Vokietija (Alexander von Humboldt’o (AvH) Fondo stipendija)
Nacionalinis chemijos institutas ir Slovėnijos BMR centras, Liublijana, Slovėnija (Europos Komisijos stipendija)
Darmštato technologijos universitetas (Jungtinis Vilniaus, Darmštato ir Leipcigo universitetų tyrimų projektas, finansuojamas AvH Fondo)

Svarbiausių mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas:


1. Balevičius V., Kimtys L., and Misiūnas G.A., Magnetinio rezonanso spektrometrija Vilniaus universiteto leidykla, 2000, 171p. ISBN 9986-19-9
2. Balevičius V., Skaitmeninė optika (Vilniaus universiteto vadovėlis), UAB “Biznio mašinų kompanija”, 2008, 128p. ISBN 978-9955-701-98-9.
3. Balevicius V., and Fuess H., Ion induced hypercritical point in tetrahydrofuran/water solutions. Chemical Physics Letters, 2003, v.377, p. 530-536.
4. Balevicius V., Gdaniec Z., and Fuess H., NMR probing of structural peculiarities in ionic solutions close to critical point. - Journal of Chemical Physics, 2005, v.123, p. 224503.
5. Balevicius V., Balevicius V. J., Aidas K., and Fuess H., Determination of critical indices by ‘slow’ spectroscopy: NMR shifts by statistical thermodynamics and density functional theory calculations. - Journal of Physical Chemistry B, 2007, v.111, p. 2523-2532.
6. Balevicius V., Bariseviciute R., Aidas K., Svoboda I., Ehrenberg H., and Fuess H., Proton transfer in hydrogen-bonded pyridine/acid systems: the role of higher aggregation - Physical Chemistry Chemical Physics, 2007, v.9, p. 3181 - 3189.
7. Balevicius V., Gdaniec Z., and Aidas K., NMR and DFT study on media effects on proton transfer in hydrogen bonding: concept of molecular probe with an application to ionic and super-polar liquids. - Physical Chemistry Chemical Physics, 2009, v.11, p. 8592-8600.
8. Balevicius V., Gdaniec Z., and Aidas K., and Tamuliene J., NMR and quantum chemistry study of mesoscopic effects in ionic liquids. - Journal of Physical Chemistry A, 2010, v.114, p. 5365-5371.

Darbas projektuose:

2003-2006 - Alexander von Humboldt’o fondo projektas su Darmštato ir Leipcigo universitetais “Structure and phase transition in ionic solutions” (biudžetas 50 000 EUR) – projekto koordinatorius.
2007-2008 ir 2009-2010 - Programa bendram Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų daliniam finansavimui. Projektas “Spektrometrinis molekulių ir jonų nano-spiečių skystojoje fazėje monitoringas”, projekto koordinatorius.

Kita patirtis:

Kalbų mokėjimas: anglų, vokiečių, rusų, lenkų.

Darbas su kompiuteriu: MS Office, Internet Explorer ir kt, programiniai Origin, Mathcad ir Maple paketai
mail to webadmin BFSK, tel. 370 52366040, bfsk@ff.vu.lt            © BFSK   1990-2016  Lietuva internete: Online.lt, on.lt