BFSK

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra    
          
 
 
BFSK
Studentams
Studijos
Mokslas
Bendradarbiavimas
Paslaugos
Kontaktai
Galerija
Renginiai (Events)
Nuorodos
Pirmas

 Prof. Habil. dr. Liudvikas Kimtys

El. paštas: liudvikas.kimtys@ff.vu.lt
Tel: 2765396, 868756469

Gimimo data, vieta: 1940-08-17, Mažeikiai

Šeima: vedęs, žmona Danutė Ona Kimtienė, duktė Daiva (1968), sūnus Evaldas (1973)

Išsilavinimas:

1. 1960 m. baigta Mažeikių vidurinė mokykla.
2. 1965 m. baigtos studijos Vilniaus universitete, įgyta fiziko (optika ir spektroskopija) specialybė.
3. Kvalifikacijos kėlimas Maskvos valstybiniame universitete 1967 m. bendrosios fizikos ir radiospektroskopijos srityse.
4. 1971 m. suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis, apgynus Vilniaus universitete disertaciją "Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu".
5. 1978 m. suteiktas Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros docento mokslinis vardas.
6. 1986 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis (fizikinė chemija), apgynus 1985 m. TSRS Mokslų akademijos Nevandenių tirpalų institute disertaciją "Molekulių asociacijos ir fazinių virsmų vandenilinio ryšio sistemose didelės skyros BMR spektroskopija".
7. 1987 m. suteiktas Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros profesoriaus mokslinis vardas.
8. 1993 m. nostrifikuotas habilituoto gamtos mokslų daktaro laipsnis
9. 1993 m. nostrifikuotas fizikos profesoriaus mokslinis vardas.

Darbas Vilniaus universitete, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedroje:

1. Laborantas (1961-1966).
2. Asistentas (1966-1971).
3. Vyresnysis dėstytojas (1971-1976).
4. Docentas – katedros vedėjas (1976-1986).
5. Profesorius – katedros vedėjas (1986-2005).
5. Nekonkursinis profesorius (katedros vedėjas) (1997-2005).
6. Profesorius (2005-).


Apdovanojimai:

1. Už darbų ciklą "Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai" Lietuvos nacionalinė mokslo premija (1993).
2. Norvegijos Karalystės Riterio Ordinas už kultūrinių ir mokslinių ryšių tarp Lietuvos ir Norvegijos karalystės plėtotę (1998).
3. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premija už mokslo populiarinimą (2004).
4. Vilniaus universiteto Rektoriaus garbės (padėkos) raštai (1979, 1999, 2004, 2005).
5. Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo Ministro padėkos raštai už gerą vadovavimą studentų moksliniams darbams (1972, 1973, 1977).
mail to webadmin BFSK, tel. 370 52366040, bfsk@ff.vu.lt            © BFSK   1990-2016  Lietuva internete: Online.lt, on.lt